Regulamin II Mistrzostw Polski Programów Szachowych

1. Każdy uczestnik to system komputerowy i jedna lub więcej osób, które go oprogramowały. Programem musi operować jeden z autorów lub osoba bezpośrednio przez nich wyznaczona.

2. Każdy program musi być oryginalną pracą uczestniczącego autora. Jeśli dla któregoś z programów zostanie odkryte, że jego gra jest zbliżona do innego (np. przez podobne lub te same posunięcia) wówczas sędzia główny po konsultacji z zespołem ekspertów może zdyskwalifikować program. W związku z tym, wszystkie lub wyspecyfikowane przez kierownika turnieju programy pracujące na systemach komputerowych muszą zostać udostępnione mu na jego żądanie.

3. Uczestnicy są zobowiązani stawić się na spotkaniu organizacyjnym inicjalizującym turniej w dniu 29 sierpnia 2003 roku.

4. Gry są rozgrywane tempem 1 godzina na partię plus czas dla operatora wynoszący 10 minut na partie lub 15 sekund na posunięcie.

5. Przepisy których nie opisane w tym regulaminie są identyczne jak dla turniejów rozgrywanych przez ludzi. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

6. Sędzia główny ma prawo odłożyć grę w wyjątkowych przypadkach. Gra w takich przypadkach będzie wznowiona od pozycji w której doszło do odłożenia pozycji.

7. Operator może poprosić sędziego o zatrzymanie obu zegarów z powodu problemów technicznych. Operator może prosić sędziego o pozwolenie na wznowienie pracy programu. Gdy dochodzi do wznowienia pracy programu z jakiegokolwiek powodu, operator jest zobowiązany ustawić wszystkie wartości parametrów pracy programu tak jak były ustawione w momencie przerwania gry. Gra musi zostać wznowiona najdalej 15 minut po jej przerwaniu. W szczególnych przypadkach sędzia może pozwolić na przerwę dodatkową.

8. Wszystkie komputery muszą znajdować się w miejscach wyznaczonych przez organizatora turnieju. Jeżeli operator używa zestawu składającegfo się z więcej niż jednego urzadzenia to wszystkie urządzenia muszą znajdowac się znajdować się w miejscach wyznaczonych przez organizatora turnieju.

9. Błąd operatora popełniony na początku gry lub w grze środkowej może zostać poprawiony tylko za zgodą sędziego. Jeżeli operator wprowadza niepoprawne posunięcie wówczas sędzia musi zostać natychmiast powiadomiony o tym fakcie. Wówczas to oba zegary zostaną zatrzymane. Gra zostaje cofnięta do momentu w którym wystąpił błąd. Zegary zostaną przestawione do ich poprzednich ustawień. Obie strony mogą w wówczas zmodyfikować parametry programu za zgodą sędziego. Sędzia może nie pozwolić na modyfikację pewnych parametrów.

10. Terminale w sali turniejowej muszą komunikować się bezpośrednio z komputerami, tzn że nie mogą w zdalnej komunikacji pośredniczyć żadni ludzie. Wszystkie monitory operatorów muszą być tak ustawione by były dobrze widoczne przez obu przeciwników. Operator może jedynie (1) wprowadzić posunięcie i (2) odpowiedzieć na informację o czasie z komputera. Ta ostatnia czynność musi być obserwowana przez sędziego lub osobę przez niego wyznaczoną. Jeżeli operator potrzebuje wprowadzić inną informację to musi uprzednio uzyskać zgodę na to od sędziego turnieju. Operator nie może sprawdzać w systemie czy program pracuje bez pozwolenia sędziego.

11. Jeśli uczestnik w trakcie trwania turnieju musi zmienić system komputerowy na inny to musi uzyskać na to pozwolenie kierownika turnieju.

12. Wszystkie gry są rozgrywane na szachownicach i przy użyciu zegarów zapewnionych przez organizatora turnieju.

13. Na zakończenie każdej gry, obaj uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do organizatora prowadzone przez nich zapisy partii, w postaci papierowej oraz elektronicznej (PGN).

14. W kwestiach spornych decyzja sędziego jest ostateczna.

15. Uczestnicy turnieju startują w dwóch kategoriach: jednolitej, to jest na sprzecie zapewnionym przez organizatora oraz otwartej, to jest na sprzęcie uczestnika

16. Turniej rozgrywany jest systemem jednokołowym (każdy z kazdym niezależnie od kategorii, w której został zgłoszony). Numery startowe zostaną wylosowane przez uczestników podczas spotkania organizacyjnego.

17. Zwycięzca w kategorii otwartej, to jest ten uczestników, który uzyskał liczbę punktów większą niż wszyscy inni uczestnicy, niezaleznie w jakiej kategorii zostali oni zlgoszeni oraz zwyciezca w kategorii jednolitej, to jest ten uczestników, który uzyskał liczbę punktów większą niż wszyscy inni uczestnicy startujący w kategorii jednolitej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Programów Szachowych odpowiednio w kategorii otwartej lub w kategorii jednolitej, który to tytuł będzie posiadał do następnego turnieju o Mistrzostwo Polski Programów Szachowych. Kolejność końcowa w turnieju zostanie określona na podstawie dorobku punktowego. W przypadku jeśli dwu lub więcej uczestników podzieli pierwsze miejsce w danej kategorii zostanie rozegrana dogrywka decydująca o tytule. W przypadku dzielenia dalszych niż pierwsze miejsc zostaną one uznane za równorzedne bez dogrywki ani dodatkowej punktacji. W szczególności jeżeli pierwsze miejsce podzielą programy A i B, zaś program A będzie startował w kategorii otwartej zaś B w jednolitej, to program B otrzymuje tytuł Mistrza Polski w kategorii jednolitej zaś o tytule MP w kategorii otwartej decyduje rozgrywka.

18. Ewentualna dogrywka pomiędzy kandydatami do tytułu Mistrza Polski składać się będzie z meczu składającego się z dwóch partii (granymi kolorami na przemian) z tempem gry jak w zasadniczym turnieju. Jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia rozegrana będzie rozegrana kolejna składająca się z meczu składającego się z dwóch partii dogrywka z tempem 30 minu/zawodnika/partie (plus czas dla operatora jak w turnieju głównym). Jeśli i ta dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia rozegrana będzie rozegrana kolejna dogrywka składająca się z meczu składającego się z czterech partii z tempem 15 minu/zawodnika/partie (plus czas dla operatora wynoszacy nie mniej niz 5 minut na partie lub 5 sekund na ruch). Jeśli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia tytuł Mistrza zostanie przyznany obu programom. W przypadku większej liczby programów, które podzielą pierwsze miejsce odpowiednio przez liczbę partii w każdym meczu należy rozumieć liczbę kół w każdym meczu-turnieju.